Dag 48 van 2555; een geheim leven

Dag 48 van 2555; een geheim leven Terwijl ik een video van 1 van de Desteni participanten zat te kijken werd ik geskypt door mijn ouders. Ik drukte de video op pauze en nam het gesprek op Skype aan. De video bleef echter doorgaan en het eerste wat mijn ouders hoorden was een vrouwenstem die niet van mij was. Dus ik melde mij en verontschuldigde mij voor het aannemen van het gesprek met een video. Mijn oude laptop reageert vrij traag en heeft heel wat te verduren als ik Skype en You Tube tegelijk aan heb staan. Ik merkte dat het mij wat zenuwachtig maakte dat ik het geluid niet op pauze kreeg en mijn ouders in een gesprek met een voor hun vreemde vielen. Wij hebben een soort van stille overeenkomst dat ik niet allemaal dingen over Desteni deel, wat maakt dat ik een levend voorbeeld oefen te zijn in eenheid en gelijkheid in het belang van een ieder. Om zo hen in de praktijk te laten zien wat Desteni is en voor staat.

Toch heb ik gemerkt dat het enigszins om de hete brij heen draaien als het gaat om Desteni en de boodschap van Desteni, maakt dat ik een soort van geheim leven of een dubbelleven leidt ten opzichte van mijn ouders. Het ongemakkelijke gevoel dat ik had toen de video niet op pauze ging was een gevoel van worden betrapt. Een gevoel van Oh nee nu zien ze mijn andere leven, wat natuurlijk onnodig is want er is niet zoiets als een geheim ander dubbelleven.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mijn leven spannender te willen maken door in mijn mind mijn activiteiten voor Desteni te zien als een dubbelleven ten opzichte van mijn ouders.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om een dubbelleven/geheimleven acceptabel te vinden en mijzelf delen in alle aspecten van mijn zijn als “not done” te beschouwen ten opzichte van mijn ouders.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om een gevoel van betraptheid als echt te beschouwen en mij daardoor schuldig te voelen voor wat ik presenteer aan mijn ouders.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om het vervelend te vinden om geheimzinnig te doen omtrent mijn activiteiten voor Desteni ten opzichte van mijn ouders en mij niet te realiseren dat het een beslissing in 1 adem kost om te zijn wie ik ben, in stabiliteit en gelijkheid naar iedereen toe.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om bij het idee om dit geheime leven openbaar te maken ten opzichte van mijn ouders mij gevoelens van stress opleveren en de angst om een zekere vorm van energetische afhankelijkheid kwijt te zullen raken.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om een energetische afhankelijk als het ego te ondervinden als het gaat om mijn geheime leven ten opzichte van mijn ouders.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om een persoonlijkheid te ontwikkelen om mijn ouders onder ogen te kunnen komen dat aangepast genoeg is om geen conflict te generen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om angst te hebben om conflict te generen tussen mijzelf en mijn ouders.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om angst te hebben dat conflict betekent dat er zeer emotioneel gereageerd gaat worden en ik niet weet hoe ik mij daarin moet verhouden ten opzichte van mijn ouders.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat geheime dingen het daglicht niet kunnen verdragen en dus mijn gedrag een gedrag van misbruik naar mijzelf toe is, om mijzelf te onderdrukken omwille van geen conflict en emotionele poespas.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mijzelf te onderdrukken en dat als acceptabel gedrag te zien.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waarin wij meerdere levens simultaan naast elkaar kunnen hebben als de vlees verwording van onze mind persoonlijkheden.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waarin wij het als spannend zien wanneer iemand anders zijn/haar dubbelleven wordt ontdekt en wij dan oordelen over het feit dat zoiets kan bestaan, terwijl wij zelf door onze persoonlijkheden vele dubbellevens leiden zonder daar problemen mee te hebben.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waarin geheimen geaccepteerd worden en de realiteit als onacceptabel wordt weggeveegd met nog meer mind illusies om zo onze angst om gesnapt te worden de baas te blijven.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waarin het streven naar eenheid en gelijkheid wordt gezien of wordt geïnterpreteerd als niet reëel en bedreigend voor de huidige mindbubbel waar wij allen afzonderlijk onszelf in bevinden.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waarin de dingen omgekeerd zijn, wat maakt dat geheimen acceptabel zijn en de realiteit een taboe.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan om een geheim leven niet als spannend te zien en niet als een manier om met mijn werkelijkheid om te kunnen gaan ten koste van mijzelf en daardoor tegelijkertijd ten koste van de ander.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan om naar iedereen toe hetzelfde te zijn en geheimen als het niet direct spreken over waar ik voor sta als mens, te labelen als misbruik van mijzelf dat een halt toegeroepen moet worden.