Dag 35 van 2555; de brief

Dag 35 van 2555; de brief Vandaag kon ik de brief naar onze huurbaas brengen om de huur van ons huis in Italië op te zeggen. Terwijl ik door het oude dorp naar zijn huis liep om de brief in zijn brievenbus te doen realiseerde ik mij dat dit keer het afronden voor een verhuizing anders was dan voorgaande keren. Het had dit keer geen energetische lading, een lading van het heerlijk vinden om achter te laten wat is geweest en aan een nieuw avontuur te beginnen. Dit keer is er een besef van verantwoordelijkheid om het oude avontuur op een correcte wijze af te sluiten, waarin niemand aan het kortste eindje trekt. We hebben diepte punten gekend hier in Italië, maar dat is geen reden om de boel de boel te willen laten en niet meer achterom te kijken. Waren we in Nederland gebleven hadden dergelijke zaken ook op ons pad kunnen komen, we zijn uiteindelijk onze eigen scheppers en hoe vaak je ook verhuist je neemt altijd jezelf mee naar een nieuw adres.

 

Vandaag zijn ook de verhuisdatum en de vrachtwagen met chauffeur geregeld, ik ben tevreden met de periode van half juni en ook hier ervoer ik nu geen energetische high van blijdschap dat ik eindelijk weg mag. Het is zeer welkom dat we nu naar Nederland terug kunnen om de dingen daar weer op de rails te zetten, maar het is geen alles verslindende emotie die me in een roes brengt van verdoving, zodat ik alleen maar bezig hoef te zijn met wat ik wil. Nee, dit keer is het anders, ik ben de tel kwijt maar het is meer dan 30 keer dat ik inmiddels verhuist ben. Ondanks dat ik op de achtergrond wel een zekere mate van bezorgdheid voel of alles op tijd op z’n pootjes terecht komt, is het niet één groot energie festijn en dat geeft veel rust. Ik kan mij zelfs voorstellen dat ik op deze plek nog wel eens terug zal komen voor een bezoek, wat ik normaal gesproken uitsloot en zelfs als vervelend ervoer om met mijn verleden geconfronteerd te worden, of ik nu happy tijden daar had gekend of niet.

 

Mijn zelf vergeving van vandaag zal zijn over de manier van verhuizen die ik gewoon was op een energetisch gevoede manier.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om de boel de boel te willen laten en niet meer om te kijken naar een leef situatie die eindigt en overgaat in een nieuwe, alsof het mij zou schaden of nare herinneringen zou brengen en daardoor beter met rust gelaten kan worden.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om zo snel mogelijk weg te willen wanneer ik bedacht te gaan verhuizen, niet zozeer om praktische redenen, maar om weer opnieuw te kunnen beginnen en niet meer herinnerd te worden aan mijn falen van ervoor.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mijn leven dat ik al geleefd heb te zien als niet geslaagd en zodoende er niet naar terug verlang of zelfs mee geconfronteerd wil worden.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat ik situatie A nodig had om tot situatie B te komen en zodoende mijn leven niet kan opdelen in segmenten los van elkaar en de voorgaande segmenten al weg te gooien alvorens ik bij B arriveerde. Waarin ik mij vergeef dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij te separeren van mijn verleden en het als negatief beschouw in plaats van te zien dat ik ervan kan leren.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om een nieuwe situatie altijd als positief te ervaren boven de oude situatie.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om verhuizingen tot emotie achtbanen te maken waarin ik rennend wegga van de oude situatie.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om de nieuwe situatie als beter te beschouwen omdat mij dat zo is aangeleerd als kind, verhuizen betekent een verbeterde financiële  situatie, en mij daardoor niet te realiseren dat ik mij bevind in een polarisatie van beter en slecht wanneer ik participeer in een betere nieuwe situatie.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om de nieuwe situatie als beter te labelen en daardoor de oude situatie met zijn hele hebben en houwen als slechter bestempel.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mijzelf niet als een geheel te willen ervaren door oude woonsituaties als afgestoten lichaamsdeel te beschouwen die mij zou kunnen besmetten en naar beneden toe kunnen trekken.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij te separeren van dat deel van mijn levenservaringen die ik bestempel als slechter of negatief om mij alleen als beter of positief te kunnen neerzetten.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om niet met eventuele fouten van mijzelf geconfronteerd wil worden wanneer het oud nieuws is en ik mij ervan heb gesepareerd.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om nieuw als beter te beschouwen ondanks dat dit niet 100% altijd mijn ervaring is geweest.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waar men niet graag het oude oprakelt als dat af doet aan het positieve imago dat we graag gebruiken om ons neer te zetten tegenover anderen.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waar oude schepen verbranden als iets normaals wordt gezien en wij niet willen leren van ons verleden.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waar beter de individuele norm is, maar niet gaat over beter in het voordeel van een ieder.

 

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan om de deur open te laten naar de oude situatie als daar een aanleiding voor is om naar terug te keren en niet uit angst de deur dicht gooien om niet geconfronteerd te willen worden met wat is geweest.

 

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan om het verhuizen van A naar B te zien als iets praktisch/fysieks dat niets te maken heeft met emoties/gevoelens.

 

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan om te leren van mijn verleden en mijzelf te omarmen door mijn verleden in het heden.