Dag 50 van 2555; onderwijs, het gevecht tegen onze kinderen

Dag 50 van 2555; onderwijs, het gevecht tegen onze kinderen Zelfvergeving naar aanleiding van de documentaire “The war on kids”.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat er zoiets bestond als “zero tolerance” op scholen in de VS en wat de consequenties voor leerlingen/studenten zijn van het ondergaan van deze wetgeving.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat er mensen zijn die angst hebben voor kinderen en daarom scholen maken die gelijk zijn aan gevangenissen omdat zij kinderen zien als beesten en zelfs voor gedachten over eventueel kwaadaardig gedrag op voorhand gestraft moeten worden.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat jeugdgevangenissen in de VS gelijk zijn aan middelbare scholen, maar dan een beetje luxer.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat er kinderen van 8 en 10 in gevangeniskleding voor de rechter worden verhoord voor delicten die ze niet gepleegd hebben, maar verzonnen zijn door volwassenen die overal misdaad en criminaliteit in zien gevoed door de “zero tolerance” wetgeving.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat scholen overal veiligheidscamera’s ophangen om zo criminaliteit te voorkomen, terwijl onderzoek uitwijst dat er geen enkele criminaliteit wordt voorkomen het wordt alleen maar vastgelegd op camera.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat ouders die opzoek zijn naar een school voor hun kind zij het belangrijker vinden dat de school veilig is dan wat er voor les gegeven wordt op de school, wat illustreert in wat voor een overlevingsmodus ouders zitten dat school een pseudo veilige plek moet zijn en het niet uitmaakt of je er iets leert en je zodoende verder komt in het leven.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat leraren tegenwoordig niet meer les geven omdat het een passie is, maar als een manier om te overleven in het economische systeem.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mijn niet te realiseren dat Ritalin en andere gerelateerde medicijnen voor ADHD op de markt werden gebracht omdat leraren en ouders te helpen om te gaan met hun leerlingen/kinderen en zodoende geen verantwoordelijkheid hoeven te nemen voor hun falen als leeraar/ouder.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat dit soort medicijnen blijvende schade aan de hersenen toebrengen en de groei van het lichaam met alle organen daarin remmen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat er op scholen groots opgezette anti-drugs campagnes worden gedaan die de tieners duidelijk moet maken hoe slecht drugs en alcohol zijn, terwijl meer dan de helft van de leerlingen op Ritalin of anti-depressie medicatie zitten en zodoende rondlopen als junkies/zombies.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat school een plek is geworden waar je afgestompt wordt voor de rest van je leven om als een “goede burger” die geen vragen stelt in de maatschappij terecht te komen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waar wij kinderen al heel snel vervelend/lastig vinden en liever voor medicatie kiezen dan in zelf oprechtheid naar binnen te kijken om te zien waar wij tekort zijn geschoten als leeraar/opvoeder en waar wij het anders aan kunnen pakken om in dialoog met het kind te snappen waarom het geen aandacht heeft voor wat wij het kind aanbieden of waarom het om aandacht schreeuwt als wij er niet echt zijn voor het kind.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waar wij kinderen klaarstomen voor de corporaties door hen te leren wat zij moeten denken, moeten doen en moeten zeggen, zodat zij te managen zijn in perfecte consumenten die geen vragen stellen maar dat aannemen en gebruiken wat hen gepresenteerd wordt.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waar wij ons niet realiseren dat de volgende generatie niet om zeep geholpen kan worden als wij pretenderen dat onze kinderen het beter moeten hebben dan wij het ooit gehad hebben en ze vervolgens klaar te stomen voor een gevangenis leven in plaats van een leven vol zelf expressie vrij van overlevingsdrang.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waar wij onze eigen overlevingsdrang voorop stellen aan dat van onze kinderen en kinderen enkel en alleen als lastig en een bedreiging te ervaren en de enige manier van omgaan met elkaar via medicatie mogelijk is, zodat we ons later kunnen verbazen over de afgestomptheid van deze kinderen als volwassenen en niet snappen waarom deze mensen niet in staat zijn voor zichzelf te zorgen terwijl heel hun leven alles is voorgeschreven geweest.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waar wij onze kinderen naar school sturen wetende dat zij misbruikt worden door het school systeem, maar niets doen uit angst dat onze kinderen later niet in het economische systeem hun weg zullen vinden en zodoende niet voor hen zelf kunnen zorgen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waar wij met angst onze komende generatie de baas proberen te zijn en ons niet  te realiseren dat de angst die wij planten in de komende generatie onze angst is gebaseerd op irreële denkbeelden geplant in onze schooltijd/jeugd door socialisatie.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waar wij zien dat jongeren school ervaren als een gevangenis net als wij dat deden maar onze schouders op te halen en te zeggen: ” zo gaat het nu eenmaal” en ons niet te realiseren dat wij kunnen veranderen net als onze omgeving.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waar wij exact dat onze kinderen aandoen wat wij zelf zo verschrikkelijk vonden als het gaat om naar school gaan, maar dat nu ineens als waardevol zien en een voorbereiding op je toekomst noemen.

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waar wij toestaan om kinderen te laten misbruiken onder de noemer van leren, terwijl statistisch is aangetoond dat kinderen niet meer leren in school dan buiten school.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan om vragen te stellen als het gaat om het onderwijs systeem en waar te nemen waar het volledig fout gaat om zodoende te snappen hoe het gehele systeem op de schop moet om de waarde van leven als motivatie van onderwijs t hebben en niet consumentisme.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan om (mijn) kinderen duidelijk te maken waarom ze naar school gaan en hen uit te leggen hoe het onderwijs systeem daadwerkelijk werkt en waar het daadwerkelijk op gestoeld is zodat het hen niet compleet gek maakt en zij niet als verknipte adolescenten de wereld in moeten.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan om mij door documentaires als deze mij op de hoogte te houden over hoe onderwijs daadwerkelijk in elkaar steekt over de hele wereld heen.

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan om te participeren in het tot stand brengen van het Gelijkheids Geld Systeem om zo een eind te maken aan het misbruik dat plaatsvindt op scholen van onze volgende generatie.