Dag 127 van 2555; intelligentie als dekmantel voor het niet nemen van verantwoordelijkheid

Dag 127 van 2555; intelligentie als dekmantel voor het niet nemen van verantwoordelijkheidHet was weer zover de 10 minuten gesprekken op school dienden zich aan. Dit was de eerste keer na onze terugkeer in Nederland en een schril contrast met Italië. Er vond hier wel enige vorm van communicatie plaats, terwijl in Italië de docent een monoloog houdt en het eigenlijk niet uitmaakt of je de moeder van Gijs, Bert, Amanda of Didi bent.

 

Al gauw merkte ik dat het inlevingsvermogen niet meer tot de kwaliteiten van de tegenwoordige docent behoort, want waar men zegt begrip te hebben voor het internationaal verhuizen van een leerling met alle problematiek van dien, werd er niet echt gekeken naar wat men nu daadwerkelijk zag. Meertaligheid wordt dan al snel verward met leerstoornissen en de hersenen van de docenten gaan op volle toeren om te zien waar verantwoordelijkheid afgeschoven kan worden onder de noemer van medeleven. Zo zijn de docenten het erover eens dat mijn zoon dyslectisch is en is er alleen nog een testje nodig van de remedial teacher om dat te bevestigen. Oh wacht even, is dat niet de omgekeerde wereld. Is het niet zo dat, een vermoeden dat er iets speelt bij een leerling dat hem/haar belemmert in zijn voortgang op school, aanleiding is tot het doen van breed onderzoek om te achterhalen wat de mogelijke oorzaak kan zijn? Maar ook dat is niet meer, kijk naar onze onderzoeken in de maatschappij die allemaal al een betaalde uitkomst hebben alvorens ze gedaan worden, dat is de ‘normale’ standaard tegenwoordig.

 

Jaren geleden zeiden mijn schoonouders al dat mijn zoon dyslectisch was, toen hij de verjaardagskaart die zij hem gaven niet zo vlot oplas als zij hadden verwacht. De reden dat hij niet vlot las was, dat hij gedwongen werd dit te lezen omdat het zo leuk was, terwijl hij worstelde met het feit dat hij op zijn 10e verjaardag een kaart kreeg die voor een kleuter zeer geslaagd zou zijn geweest. Een scala van emoties ging door mijn zoon heen die niet begreep dat hij zo kinderachtig behandeld werd en als slagroom op de taart mocht hij de kaart voorlezen aan zijn opa en oma die al wisten wat erop stond.

 

Nu was het metname de Engelse lerares die aan de alarmbel trok. Zij liet ons een schriftelijke overhoring zien die de bevestiging was voor mijn zoon zijn dyslexie. Terwijl zij verschillende woorden aanwees die kenmerkend waren voor dit fenomeen, konden wij het gros van de woorden ontkrachten. Mijn zoon heeft tot voor 4 maanden geleden alleen maar Nederlands gesproken en nooit geschreven. Nu hij dat wel moet, zie ik dat hij dat fonetisch doet. Daarnaast heeft hij een redelijk hanenpoten handschrift wat maakte dat zij bij het woord family en party zei: kijk tekenent zijn deze fouten. De woorden waren niet fout geschreven, de docent kon de woorden niet lezen. Ook zagen wij in deze overhoring dat onze zoon vrij slordig is en zichzelf niet de tijd gunt om goed te overwegen of het woord inderdaad zo geschreven is. Ook had hij wat Duitsachtige woorden gebruikt i.p.v. Nederlandse woorden. Toen ik de docente zei dat onze zoon dit schooljaar zijn vijfde taal is gaan leren in 6 jaar tijd terwijl hij nog maar 13 is, drong het eerst niet tot haar door. Dat is gewoon veel, veel talen voor een kind dat niet zoveel heeft met taal. Het gesprek draaide om in hoe goed het wel niet van hem was wat hij deed, waar niemand überhaupt iets mee opschiet. Hij doet wat hij moet doen en wat het systeem van hem verwacht, wat niet altijd makkelijk is omdat ik hem heb geleerd “uit de box’ te denken.

 

Begrijp mij goed dat ik niet tegen een label als dyslexie ben, waneer dat gegrond is en hem helpt verder te komen. Echter ik verzet mij tegen deze onderbroeken psychologie, die maakt dat er een label wordt gebruikt om niet meer echt naar de leerling te hoeven omkijken. Alle rare fouten worden op dezelfde hoop geveegd en hem niet aangerekend, terwijl als het een kwestie is van met wat meer concentratie je woorden kiezen en schrijven, dan maak je een kind dat de nodige ‘intelligentie’ heeft lui en leer je hem/haar af om zelfverantwoordelijkheid te nemen voor zijn/haar eigen woorden. De test zal worden afgenomen en men dekte zich al in dat het niet altijd helder is als meertaligen worden getest op dyslexie.

 

Het pad wat ik al ben begonnen is samen met hem huiswerk te doen en veel op zijn computer te laten werken met de spelchecker aan. Al binnen 10 minuten kon ik zien dat wanneer hij er iets meer moeite voor doet en het juiste laadje opentrekt in zijn hoofd hij best weet hoe de woorden geschreven moeten worden. De spelchecker trekt hem terug in de werkelijkheid om nogmaals naar een woord te kijken die hij met te weinig aandacht heeft geschreven. Dan is het een kwestie van letters toevoegen of weghalen om te zien of de rode onderlijning weggaat. Weet hij het echt niet dan kan hij naar de suggestie van de spelchecker kijken. Op deze manier leert hij van zijn fouten en wordt de juiste schrijfwijze door herhaling ingeslepen. Ik ben geen docent ik gebruik alleen maar gezond verstand en ik zie na 1 avond huiswerkbegeleiding al resultaat.

 

Ik wacht het af en zal braaf in het gareel van het systeem lopen, maar het mag duidelijk zijn dat de zogeheten intelligentie van de docent zoekt naar manieren om leerlingen labels te geven. Op die manier hoef je als docent geen volledige verantwoordelijkheid meer te nemen voor de voortgang van je leerlingen. Hij heeft dyslexie dus hij kan het niet helpen, hij is zielig en het is knap van hem dat hij zover gekomen is. Dit is natuurlijk BULLSHIT en dat zie je met al de verschillende labels die er zijn te bedenken. Dit is het op intelligente wijze afschrijven van verantwoordelijkheid om zo alleen die leerlingen over te houden die gedwee en slaafs het systeem kunnen volgen en het ‘trucje’ wat leren wordt genoemd beheersen. Tja intelligentie is niet meer dan slim overleven.

 

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat de meeste mensen om mij heen niet verder kijken dan hun neus lang is en het dan ook geen zin heeft om mij te verbazen over het gebrek aan ‘echte’ intelligentie.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat wij mensen gedreven worden door eigen belang, dat onze geest alleen maar eigen belang kent en gaat sputteren wanneer echt medeleven tentoongespreid moet gaan worden.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mijn niet te realiseren dat er eigen motivatie/beweging nodig is om verder te kijken dan onze neus lang is en een vorm van inlevingsvermogen te ontwikkelen.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat mensen door dit gebrek aan inlevingsvermogen en niet verder willen kijken dan ons eigen belang, en de belangen van het geheel ondergesneeuwd raken.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat het eigen belang van eendocent is om zo makkelijk mogelijk van zijn verplichtingen af te komen is en dat elk label op een leerling de taken kan verlichten omdat de volledige verantwoordelijkheid niet meer alleen licht bij de docent.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat mensen echt denken dat ze intelligent zijn en niet kunnen inzien dat zij een trucje hebben aangeleerd om slaafs in het systeem te passen om wanneer zij universitair geschoold gaan worden als was in de handen van de corporaties zullen zijn, omdat het kritisch denkvermogen is omgezet in overlevingsdrang om zoveel mogelijk nullen achter de cijfers op hun bankrekening te hebben.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om teleurgesteld te zijn dat “intellect’ gehonoreerd wordt en praktische leefstrategieën worden gebagatelliseerd, waardoor we generatie na generatie steeds meer hulpbehoevend worden terwijl de financiële middelen om zo’n zorgstaat te bekostigen niet meer aanwezig zijn en alleen de rijken zich nog zorg kunnen veroorloven/kopen.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij te willen terugtrekken uit het systeem en het af te doen met “het werkt niet en er valt niet mee te praten’, terwijl ik weet/begrijp/realiseer dat terugtrekken gelijk is aan niets doen en onze wereld heeft al genoeg niets doeners, dus zal ik moeten zoeken naar wegen om zo in contact te blijven staan met het schoolsysteem dat het mij niet uitkotst en er toch beweging zit in de wijze waarop er wordt omgegaan met de leerlingen.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om bang te zijn voor de wijze waarop ik het schoolsysteem zal benaderen, door jarenlange frustraties met het schoolsysteem, en ik nog niet geheel sta zonder enige vorm van reactie te hebben op bepaalde woorden en benaderingen van docenten.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mijzelf nog niet geheel te vertrouwen als het aankomt op het omgaan met het schoolsysteem zonder mijn positie binnen dat schoolsysteem om zeep te helpen.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om binnen mijn communicatie met het schoolsysteem nog te veel te denken/handelen in termen als onderdanig zijn aan en overheersend zijn over en zo wat heen en weer vladder in plaats van gewoon te zijn en in elk moment te zien wat er van mij wordt verwacht en wat ik van de ander mag verwachten vanuit gezond verstand.

 

 

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan om bewuster om te gaan met het gegeven dat eigen belang hetgeen is dat de mens beweegt en  zo wanneer ik het in mij zie te corrigeren en wanneer ik het zie in anderen er geen reacties op te hebben, maar waar te nemen en op te slaan om zo mijn buitenwereld beter te begrijpen en deze “kennis’ te kunnen inzetten daar waar het nodig is in het belang van een ieder.

 

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan om mij zodra ik mij wil terugtrekken uit het systeem en het af te doe met “het werkt niet en er valt niet mee te praten’, terwijl ik weet/begrijp/realiseer dat terugtrekken gelijk is aan niets doen en onze wereld heeft al genoeg niets doeners, dan zal ik gaan zoeken naar wegen om zo in contact te blijven staan met het schoolsysteem dat het mij niet uitkotst en er toch beweging zit in de wijze waarop er wordt omgegaan met de leerlingen in het algemeen.

 

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan om mij niet meer op te winden over het schoolsysteem, omdat reacties hebben op, nooit verder gaan dan vinger wijzen en zolang ik het niet terugneem naar mijzelf zal ik er niet van leren en niet leren te staan als wie ik ben in elk moment ten opzichte van het schoolsysteem.

 

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan om de communicatie met school open te houden, omdat dit mijn enige wijze is om enige vorm van meedoen is binnen het systeem om te laten zien dat dingen ook anders kunnen.

Dag 35 van 2555; de brief

Dag 35 van 2555; de brief Vandaag kon ik de brief naar onze huurbaas brengen om de huur van ons huis in Italië op te zeggen. Terwijl ik door het oude dorp naar zijn huis liep om de brief in zijn brievenbus te doen realiseerde ik mij dat dit keer het afronden voor een verhuizing anders was dan voorgaande keren. Het had dit keer geen energetische lading, een lading van het heerlijk vinden om achter te laten wat is geweest en aan een nieuw avontuur te beginnen. Dit keer is er een besef van verantwoordelijkheid om het oude avontuur op een correcte wijze af te sluiten, waarin niemand aan het kortste eindje trekt. We hebben diepte punten gekend hier in Italië, maar dat is geen reden om de boel de boel te willen laten en niet meer achterom te kijken. Waren we in Nederland gebleven hadden dergelijke zaken ook op ons pad kunnen komen, we zijn uiteindelijk onze eigen scheppers en hoe vaak je ook verhuist je neemt altijd jezelf mee naar een nieuw adres.

 

Vandaag zijn ook de verhuisdatum en de vrachtwagen met chauffeur geregeld, ik ben tevreden met de periode van half juni en ook hier ervoer ik nu geen energetische high van blijdschap dat ik eindelijk weg mag. Het is zeer welkom dat we nu naar Nederland terug kunnen om de dingen daar weer op de rails te zetten, maar het is geen alles verslindende emotie die me in een roes brengt van verdoving, zodat ik alleen maar bezig hoef te zijn met wat ik wil. Nee, dit keer is het anders, ik ben de tel kwijt maar het is meer dan 30 keer dat ik inmiddels verhuist ben. Ondanks dat ik op de achtergrond wel een zekere mate van bezorgdheid voel of alles op tijd op z’n pootjes terecht komt, is het niet één groot energie festijn en dat geeft veel rust. Ik kan mij zelfs voorstellen dat ik op deze plek nog wel eens terug zal komen voor een bezoek, wat ik normaal gesproken uitsloot en zelfs als vervelend ervoer om met mijn verleden geconfronteerd te worden, of ik nu happy tijden daar had gekend of niet.

 

Mijn zelf vergeving van vandaag zal zijn over de manier van verhuizen die ik gewoon was op een energetisch gevoede manier.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om de boel de boel te willen laten en niet meer om te kijken naar een leef situatie die eindigt en overgaat in een nieuwe, alsof het mij zou schaden of nare herinneringen zou brengen en daardoor beter met rust gelaten kan worden.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om zo snel mogelijk weg te willen wanneer ik bedacht te gaan verhuizen, niet zozeer om praktische redenen, maar om weer opnieuw te kunnen beginnen en niet meer herinnerd te worden aan mijn falen van ervoor.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mijn leven dat ik al geleefd heb te zien als niet geslaagd en zodoende er niet naar terug verlang of zelfs mee geconfronteerd wil worden.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij niet te realiseren dat ik situatie A nodig had om tot situatie B te komen en zodoende mijn leven niet kan opdelen in segmenten los van elkaar en de voorgaande segmenten al weg te gooien alvorens ik bij B arriveerde. Waarin ik mij vergeef dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij te separeren van mijn verleden en het als negatief beschouw in plaats van te zien dat ik ervan kan leren.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om een nieuwe situatie altijd als positief te ervaren boven de oude situatie.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om verhuizingen tot emotie achtbanen te maken waarin ik rennend wegga van de oude situatie.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om de nieuwe situatie als beter te beschouwen omdat mij dat zo is aangeleerd als kind, verhuizen betekent een verbeterde financiële  situatie, en mij daardoor niet te realiseren dat ik mij bevind in een polarisatie van beter en slecht wanneer ik participeer in een betere nieuwe situatie.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om de nieuwe situatie als beter te labelen en daardoor de oude situatie met zijn hele hebben en houwen als slechter bestempel.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mijzelf niet als een geheel te willen ervaren door oude woonsituaties als afgestoten lichaamsdeel te beschouwen die mij zou kunnen besmetten en naar beneden toe kunnen trekken.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om mij te separeren van dat deel van mijn levenservaringen die ik bestempel als slechter of negatief om mij alleen als beter of positief te kunnen neerzetten.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om niet met eventuele fouten van mijzelf geconfronteerd wil worden wanneer het oud nieuws is en ik mij ervan heb gesepareerd.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om nieuw als beter te beschouwen ondanks dat dit niet 100% altijd mijn ervaring is geweest.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waar men niet graag het oude oprakelt als dat af doet aan het positieve imago dat we graag gebruiken om ons neer te zetten tegenover anderen.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waar oude schepen verbranden als iets normaals wordt gezien en wij niet willen leren van ons verleden.

 

Ik vergeef mijzelf dat ik heb geaccepteerd en toegestaan om te participeren in een wereld waar beter de individuele norm is, maar niet gaat over beter in het voordeel van een ieder.

 

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan om de deur open te laten naar de oude situatie als daar een aanleiding voor is om naar terug te keren en niet uit angst de deur dicht gooien om niet geconfronteerd te willen worden met wat is geweest.

 

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan om het verhuizen van A naar B te zien als iets praktisch/fysieks dat niets te maken heeft met emoties/gevoelens.

 

Ik ga met mijzelf de verbintenis aan om te leren van mijn verleden en mijzelf te omarmen door mijn verleden in het heden.